เทคโนโลยีน้ำ RO

เทคโนโลยีน้ำ RO

Roในโลกใบนี้มีน้ำมากถึงสองในสามส่วน ที่เหลือคือพื้นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ แต่เหตุที่ปัจจุบันน้ำสะอาดยังมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์บนโลก ก็เนื่องมาจากปริมาณของน้ำจืดส่วนใหญ่อยู่ที่น้ำแข็งขั้วโลกร้อยละ 75.6  น้ำใต้ดิน 22.9 น้ำผิวดินมีเพียงร้อยละ 0.6 ซึ่งยังถือว่ามีน้อยมากและไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประชากรของมนุษย์

เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลโดยใช้ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis: RO) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำอุปโภคและบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อชดเชยกับปริมาณน้ำจืดที่สูญเสียไปเรื่อยๆโดยการผลิตน้ำ RO จะเริ่มจากการสูบน้ำจากทะเล 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,000 ลิตร นำไปผ่านกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิสแล้วจะได้น้ำสะอาดที่สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้400 ลิตร การกรองโดยใช้เทคนิครีเวอร์สออสโมซิสนี้จะเป็นการใช้แรงดันที่สูงดันน้ำทะเลผ่านเครื่องกรองที่มีรูที่เล็กมากๆ ที่สามารถกรองสิ่งสกปรก ทั้งเม็ดเกลือ แร่ธาตุ และตะกอนต่างๆ ออกได้หมดโดยปล่อยให้มีเพียงโมเลกุลของน้ำเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ เมื่อกรองออกได้ถึง 95% หรือ 99% เราก็จะได้น้ำจืดที่สะอาดบริสุทธิ์ ส่วนน้ำเกลือที่มีปริมาณเกลือเป็นจำนวนมากจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเล ดังนั้นการผลิตน้ำจืดวิธีนี้จะต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำและระบบในการปล่อยน้ำคืนสู่ทะเล หากน้ำระบายไม่ทั่วถึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้กับโรงงานที่ผลิตน้ำ ทำให้ที่ดินบริเวณนั้นมีค่าความเค็มสูง นำมาใช้การในด้านเกษตรกรรมไม่ได้อีก ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้น จึงต้องมีการคำนวณลักษณะการไหลในระบบการปล่อยน้ำให้มีการแพร่ที่ทั่วถึง ในการผลิตจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นกำลังสำคัญในการผลิต และเนื่องจากน้ำที่เหลือจากการผลิตมีเกลืออยู่ปริมาณมาก หากมีการสร้างโรงงานเกลือให้ควบคู่กันไปด้วยในบริเวณนั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และลดการกระจายน้ำเค็มสู่พื้นที่เกษตรกรรมได้

น้ำที่ได้จากกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิสหรือน้ำ RO สามารถส่งจ่ายให้กับประชาชนใช้ตามบ้านเรือน ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญคุณภาพน้ำในการผลิต เช่นโรงงานไฟฟ้า โรงงานที่ใช้หม้อน้ำในกระบวนการผลิต  อีกทั้งน้ำ RO ยังเป็นน้ำที่สะอาดรองเป็นอันดับสองจากน้ำกลั่น ทำให้สามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *